tietosuoja- ja rekisteriseloste

tämä on musiikkidivari.fi j.puolitaival henkilötietolain ja eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste. muokattu 12.1.2024.

1. rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

musiikkidivari.fi j.puolitaival
joni puolitaival
juoksijantie 3, 21110 naantali
y-tunnus: 2505698-3
puhelin: +358405485272
sähköposti: musiikkidivari@musiikkidivari.fi

2. rekisterin nimi

musiikkidivari.fi j.puolitaival asiakas-, markkinointi- ja käyttäjärekisteri.

3. rekisterin oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

rekisteriä käytetään verkkokaupan asiakassuhteen hallintaan, kommunikointiin ja tiedottamiseen.

edellä mainittujen lisäksi rekisteriä saatetaan käyttää markkinointiin tai uutiskirjeen lähetykseen. voit milloin tahansa tarkistaa, muuttaa tai pyytää poistamaan tietosi asiakasrekisteristämme. voit myös kieltää markkinointiviestinnän.

tätä rekisteriä sovelletaan ja käytetään henkilötietolain mukaisesti www.musiikkidivari.fi sivuston käytössä.

4. rekisterin sisältö

musiikkidivari.fi j.puolitaival kerää käyttäjästä tietoa, kun käyttäjä käyttää tätä rekisteriä soveltavaa sivustoa. tietoja kerätään kun käyttäjä ostaa tuotteita, rekisteröityy verkkokaupan kanta-asiakkaaksi tai päivittää profiiliaan.

rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne eivät ole tarpeellisia asiakassuhteen kannalta.

rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • yritys
  • postiosoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • tilaushistoria
  • markkinointikiellot

5. rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa. luottokorttitietoja, paypal-salasanoja tai pankkien tunnuksia ei järjestelmämme näe eikä käsittele.

6. evästeet ja automaattiset tiedonkeruutyökalut

evästeet

evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan päätelaitteeseesi, kuten tietokoneeseen, tablettiin tai puhelimeen verkkosivustoja käyttäessäsi. evästeet sisältävät merkkijonoja joiden avulla on mahdollista toteuttaa toimintoja, sekä muistaa vuorovaikutustasi sivustojen kanssa. evästeiden tarkoituksena ei ole vahingoittaa päätelaitettasi, eivätkä ne lue muita tietoja laitteesi kiintolevyltä tai levitä viruksia. evästeisiin voidaan tallentaa tietoja verkossa toimivan palvelun käytön tai sivustolla vierailun aikana ja myös näiden välillä.

evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla mahdollistetaan monia nykyaikaisille verkkosivuille tyypillisiä toiminnallisuuksia. evästeitä käytetään yleisesti julkisissa ja kaupallisissa verkkosivustoissa ja ne ovat osa sähköisten palveluiden turvallista, tehokasta ja käyttäjäystävällistä toimivuutta.

tilastot

käyttäjästä voidaan kerätä tilastotietoja kun käyttäjä vierailee sivustolla. tällaisia tietoja ovat mm. kävijämäärät, sisääntulo- ja poistumissivut, sivustolla vietetty aika ja klikatut linkit. käyttäjä voi muuttaa evästesuostumuksiaan ja näin kieltää evästeiden käytön kolmannen osapuolten palveluista.

google

sivuston käytön analysointiin on käytössä google analytics -analysointipalvelu tai muu googlen palvelu.

google analytics on analysointipalvelu, jonka evästeen perusteella saamme tietoa käyttäjän toiminnasta sivustossa. tietoa jaetaan muiden googlen palveluiden kesken. google saattaa käyttää kerättyä tietoa kohdennettuun markkinointiin omassa markkinointiympäristössään. näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin. käyttäjä voi evästeasetuksista muuttaa suostumuksiaan tietojen keräämisestä..

7. tietojenluovutus

rekisteristä ei siirretä henkilötietoja euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. rekisterin suojauksen periaate

asiakastiedot säilytetään luottamuksellisina. rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. tietojen säilytysaika

säilytämme tietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei laki edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa.

10. tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

rekisteröity voi käyttää seuraavia oikeuksiaan tekemällä rekisterinpitäjälle kirjallisen pyynnön, joka on vahvistettava rekisteröidyn allekirjoituksella tai muulla vastaavalla tavalla sekä todistamalla henkilöllisyytensä liittämällä pyyntöön jäljennös virallisesta voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. pyyntö tulee toimittaa kohdassa "rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö" mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

11.1. tarkastusoikeus

rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä.

11.2. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

jos rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen ja jos tietoja käsitellään automaattisesti, rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot itselleen jäsennellyssä, koneluettavassa muodossa, mikäli se on mahdollista.

11.3. oikeus suostumuksen peruuttamiseen ja käsittelyn vastustamiseen

jos henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

jos henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat rekisterinpitäjän oikeutetut edut, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointia varten. suostumuksen peruuttaminen ei tee peruuttamista edeltänyttä henkilötietojen käsittelyä laittomaksi.

11.4. oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

rekisterinpitäjä asiakkaan vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. korjauspyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella.

jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, rekisterinpitäjä ilmoittaa asiasta kirjallisesti. ilmoituksessa mainitaan myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

11.5. oikeus tietojen rajoittamiseen

jos rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa käsittelyn lainmukaisuuden, henkilötietojensa paikkansapitävyyden taikka vastustanut tietojensa käsittelyä, hänellä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, kunnes niiden paikkansapitävyys ja käsittelyn lainmukaisuus on varmistettu.

11.6. oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

rekisteröity voi vastustaa tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä hänen henkilötietojaan, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edun ja oikeudet, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

11.7. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

jos rekisteröity haluaa valittaa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi ottaa ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietojensa käsittelystä myös valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu

12. tietosuojaselosteen muutokset.

pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin. suosittelemme käyttäjiä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Ladataan...